Skip to main content

Henk Malta

Bestuurslid Beleidsbeïnvloeding, Coördinator Werkgroep Milieu en planologie.

Na een aantal jaren lokale politiek bedrijven, werd het tijd voor nieuwe klussen. Als lid van HWL leerde ik tijdens de oeverloop over de talloze werkgroepen en activiteiten. Uiteindelijk kies je voor onderwerpen, waarvan je denkt met verstand te kunnen meepraten. In mijn geval milieu en planologie en ben ik tot dier werkgroep toegetreden en later ook coördinator geworden.

Zoals dat bij veel vrijwilligers gaat wordt je snel ingeschakeld bij andere activiteiten.
Met de opening van het Nationaal Landschap Centrum ontstond het idee om enige malen per jaar een symposium te organiseren als ondersteuning voor de inrichting en groei van het Nationaal Landschap Hoeksche Waard. Zoals dat gaat bij HWL ontstaat er dan een werkgroep en een werkgroep heeft een coördinator nodig. Sedert 2010 coördineer ik de werkgroep Symposia. We streven er naar om twee maal per jaar een symposium te organiseren, meestal gedurende een dagdeel. Onderwerpen zijn o.a. geweest woonlandschappen, kind en natuur en biodiversiteit en de (on)wenselijkheid van zonneweiden in ons landschap.

Het NLC is onze vaste stek voor de uitvoering.

Sinds 11 mei 2013 ben ik bestuurslid beleidsbeïnvloeding.

Dit is de website van de vereniging Hoekschewaards Landschap (HWL).

Wij zijn de vereniging voor natuurbehoud en milieu in de Hoeksche Waard.

BTWnr. NL806389345B01