Skip to main content

Standpunten HWL

Display:

HWL heeft een zienswijze ingediend tegen het ontwerp-bestemmingsplan Stougjeswijk Oud-Beijerland.  HWL is niet tegen woningbouw op deze locatie, maar vraagt zich wel af de uitbreiding van de infrastructuur, in het bijzonder de N217, niet zal leiden tot verdere urbanisatie.

Ontwikkelvisie 28-11-21 a
 762.78 KB
 28-05-2022

Visie op de ruimtelijke ontwikkeling van de Hoeksche Waard

Standpunt HWL - Damherten
 57.08 KB
 11-02-2024

Het standpunt van Hoekschewaards Landschap ten aanzien van de roedel damherten in de Hoeksche Waard 

Op dit voorontwerp heeft HWLgereageerd. Samengevat de kritiek: te weinig breed gedragen, te weinig natuurherstel, te weinig robuuste watermaatregelen (zie ook artikel in Waardzegger Herfst 2023 pagina 6 en 7  (Waardzeggers ook in pdf op deze website)  

Lees hier de door HWL ingediende zienswijze op het plan voor 40 tijdelijke woningen in Numansdorp. Zie ook het nieuwsbericht met de samenvatting van de zienswijze 

Dit is de website van de vereniging Hoekschewaards Landschap (HWL).

Wij zijn de vereniging voor natuurbehoud en milieu in de Hoeksche Waard.

BTWnr. NL806389345B01