Skip to main content

Peter de Barse

Coördinator Werkgroep Vogels

Ruim 20 jaar ben ik mede-coördinator van de Vogelwerkgroep. Dit doe ik met veel plezier met Marianne van der Waal. De Vogelwerkgroep kent veel actieve leden. De kracht van deze werkgroep is dat de vogelliefhebbers vanuit eigen initiatieven activiteiten ontplooien. Zo zijn o.a. de uilenwerkgroep en de roofvogelwerkgroep ontstaan. Marianne en ik hoeven dus niet zo veel te coördineren en onze visie is dat je vrijwilligers vooral moet stimuleren om hun eigen ideeën uit te voeren en vooral niets moet opleggen. Het is per slot van rekening vrijwilligers werk!

Heel gezellig en informatief zijn de tweejaarlijkse bijeenkomsten in Klein Profijt, waar we elkaar informeren over de vele activiteiten.  Op die avonden komt ook ‘In Vogelvlucht’ uit, ons prachtige vogelbulletin waarin je de ontwikkelingen op vogelgebied in de Hoeksche Waard kunt teruglezen. Een exemplaar ligt ter inzage in Klein Profijt. Zelf organiseer ik de broedvogeltellingen op de prachtige Esscheplaat. Dit is één van de vele telprojecten van de Vogelwerkgroep.

 

Dit is de website van de vereniging Hoekschewaards Landschap (HWL).

Wij zijn de vereniging voor natuurbehoud en milieu in de Hoeksche Waard.

BTWnr. NL806389345B01