Skip to main content

Werkgroep Planten

foto: Elza van Dorsser-Benne

In de wintermaanden komt de groep 1 keer per maand bij elkaar en wordt er studie aan elkaar gegeven. Of er worden derden van buitenaf gevraagd voor een lezing.
In de lente en de zomermaanden komt de groep veel bij elkaar. In het veld, zoals dat heet. Al kan dat ook gewoon midden in een dorp zijn. In 2020 werden er, ondanks de coronaregels, toch 43 kilometer- hokken geïnventariseerd. Dat houdt in: op een vooraf vastgestelde tijd en plaats komen de leden bij elkaar. Eén van de leden schrijft de namen van de planten die gevonden worden op. Tegenwoordig gaat dat voornamelijk met een in de telefoon geactiveerde app. De gegevens worden, al naar gelang van de schrijver, streper, zeggen wij, doorgegeven aan NOVA. Het woord betekent: Natuur observaties voor de Verspreidings Atlas. Het is een vervanging van de papieren lijsten voor waarneming-projecten, die tot een paar jaar terug gebruikt werden. Ook (korst)mossen, paddenstoelen en weekdieren worden via NOVA ingevoerd. De gegevens komen zo bij de organisaties FLORON (Floristisch Onderzoek Nederland) en de NDFF (Nederlandse Data van Flora en Fauna ) terecht. Deze gegevens leveren o.a. een belangrijke bijdrage aan de kennis van voorkomen – en de verspreiding van de Nederlandse planten op.

Sinds de jaren zestig werden de plantengegevens door de werkgroep al verzameld in een eigen database. Door de digitalisering is het onderhouden van een eigen database niet langer meer nodig en worden de waarnemingen de laatste jaren direct landelijk opgeslagen. De plantenwerkgroep kan ook, zo nodig, direct plantengegevens ophalen uit de database van de NDFF. Deze gegevens worden o.a. op verzoek ter beschikking gesteld aan terreinbeheerders die hun beheer afstemmen op de aanwezigheid van bepaalde vegetatietypen en plantengemeenschappen. Inmiddels zijn in de Hoeksche Waard al meer dan 1000 plantensoorten gevonden.

Maar om een toe- of afname te kunnen vaststellen moet je vele jaren het veld in om die metingen te doen. En dat zijn vaak de mooiste momenten van de dag. Om 4.30 uur op een juni ochtend bij opgaande zon en laaghangende nevel in een orkest van vogelzang met gelijkgestemden te tellen is ronduit fantastisch, terwijl de rest van Nederland nog in diepe slaap is! In januari wordt de Hoeksche Waard helemaal uitgekamd op roofvogels en daar zijn vele ogen voor nodig! Of in de zomer op zoek naar de nestgelegenheden van de Huiszwaluwen, al vele jaren een vast project.

foto: Elza van Dorsser-Benne

De Hoeksche Waard bestaat uit iets meer dan 300 km². Per jaar worden er door de PWG gemiddeld 30 tot 35 hokken geïnventariseerd. Een hok is 1 km². Er wordt goed bij gehouden waar we al geweest zijn. We inventariseren voor HWL, voor FLORON, voor NM, SBB en WsHD. En soms inventariseren we voor particulieren. En in ieder geval ook voor ons zelf, gaan we naar plaatsen toe waar we zelf graag naar willen gaan.

Elk jaar organiseren we 2 of 3 excursie-inventarisatiedagen. Iedereen die mee wil lopen is dan van harte welkom. Eigenlijk is dat altijd zo, iedereen die een keer wil meelopen kan meelopen. U moet het even overleggen met mij, de coördinator van de groep. Maar de andere keren staat het ook in het Kompas en op de activiteitenkalender van HWL.

Coördinator werkgroep Planten

Sinds maart 2022 hebben zes plantenwerkgroep leden de taken van het coördinatorschap overgenomen en is Rini Huisman het aanspreekpunt van de plantenwerkgroep geworden. 

Dit is de website van de vereniging Hoekschewaards Landschap (HWL).

Wij zijn de vereniging voor natuurbehoud en milieu in de Hoeksche Waard.

BTWnr. NL806389345B01