Skip to main content

Vogelwerkgroep


De vogelwerkgroep van HWL heeft als werkgebied de Hoeksche Waard en Tiengemeten en heeft als doel de vogels en de biotopen waarin zij zich bevinden te beschermen. Daarvoor zijn vele vrijwilligers nodig, die op de door hun gewenste wijze daaraan bij kunnen dragen.

Waar moet je dan zoal aan denken? De hoofdactiviteit is het tellen van vogels, want meten is weten. Dit gebeurt in de winter om bijvoorbeeld een beeld te krijgen van de hier overwinterende ganzen, eenden en andere watervogels maar ook in het voorjaar om vast te stellen welke broedvogels en in welke hoeveelheden die vogels in een gebied voorkomen. Een polderlandschap als de Korendijkse Slikken of het Oudeland van Strijen herbergt weer andere vogels dan bijvoorbeeld de grienden langs onze rivieren of de vogels in park en tuin.  

Deze informatie is belangrijk om in de regio aan natuurbescherming te kunnen doen, maar is gelijk waardevol om landelijke tendensen vast te kunnen stellen. De gegevens worden namelijk ook aan landelijke instanties doorgegeven die vervolgens onderzoek doen naar mogelijke oorzaken daarvan. Waarom zijn de Blauwborst en de Grote Zilverreiger in het laatste decennium zo toegenomen? Hoe kan de afname van weidevogels zoals de Grutto en de Kievit worden verklaard?

Maar om een toe- of afname te kunnen vaststellen moet je vele jaren het veld in om die metingen te doen. En dat zijn vaak de mooiste momenten van de dag. Om 4.30 uur op een juni ochtend bij opgaande zon en laaghangende nevel in een orkest van vogelzang met gelijkgestemden te tellen is ronduit fantastisch, terwijl de rest van Nederland nog in diepe slaap is! In januari wordt de Hoeksche Waard helemaal uitgekamd op roofvogels en daar zijn vele ogen voor nodig! Of in de zomer op zoek naar de nestgelegenheden van de Huiszwaluwen, al vele jaren een vast project. 


Maar er is naast het ‘telwerk’ veel meer te doen. Vogels als Torenvalk, Kerkuil en Steenuil zijn erg geholpen door de bouw van nestkasten. Als je twee rechterhanden hebt leuk en bovendien zinvol om te doen! Of nestgelegenheid scheppen door wanden af te steken voor de IJsvogel of voor Oeverzwaluwen. Als je daarna ziet dat de desbetreffende vogels daarin gaan broeden geeft dat veel voldoening! 

Educatie is ook een belangrijke activiteit. Als je graag kennis wilt delen geeft het verzorgen van een excursie of een vogelcursus veel voldoening. Ben je een ‘pluizer’, doe dan mee aan het pluizen van braakballen. Dit geeft een schat aan informatie over het voorkomen van kleine zoogdieren. 

En zo zijn er nog tal van andere activiteiten die veelal vanuit spontane ideeën vanuit de leden van de vogelwerkgroep ontstaan en daardoor met veel plezier worden uitgevoerd. 

De vogelwerkgroep bestaat uit mensen met veel vogelervaring, maar natuurlijk ook uit beginners die mee willen doen en leren van de anderen. Twee maal per jaar komt de vogelwerkgroep in NBC Klein Profijt bijeen om bij te praten over de vele activiteiten die plaatsvinden.

Naast de algemene vogelwerkgroep zijn er 3 subgroepen

1 een groep die zich heeft gespecialiseerd in de bestudering van roofvogels ( coördinator van de werkgroep roofvogels is Martin Mollet, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

2 een groep die zich inzet voor de uilen van de Hoeksche Waard  (coördinator van  de uilenwerkgroep is Ruud Polderman, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

3 een groep die zich specifiek bezig houdt met weide(akker)vogelbescherming (coördinator van de weidevogels is Dick van Houwelingen, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

En dan is er natuurlijk het sociale aspect. Het is een gezellige groep en net als in de vogelwereld van allerlei pluimage. 

Heeft u interesse gekregen? Bel of mail dan gerust met één van de twee coördinatoren van de vogelwerkgroep die specifiek op vragen kunnen ingaan:

Marianne van der Waal 06 38119603 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Peter de Barse  06 11856441 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit is de website van de vereniging Hoekschewaards Landschap (HWL).

Wij zijn de vereniging voor natuurbehoud en milieu in de Hoeksche Waard.

BTWnr. NL806389345B01