Skip to main content

Werkgroep Milieu en planologie

Wij zoeken de ruimte

De werkgroep Milieu en Planologie is samen met de knotploeg de oudste werkgroep van het HWL.

De werkgroep heeft vier aandachtsgebieden:

  • ruimtelijke kwaliteit
  • natuur en landschap ontwikkeling
  • milieu en duurzaamheid
  • historisch dorpsschoon 

Doelstelling van de werkgroep is het beïnvloeden van het beleid van overheid en organisaties op een zodanige wijze dat natuur en landschap daar zo goed mogelijk bij gedijen. Belangrijk uitgangspunt bij al haar activiteiten is het vergroten van de biodiversiteit.

In eerste instantie zoekt de werkgroep de dialoog met overheden en organisaties. Als dat niet het gewenste resultaat oplevert, worden andere middelen benut,  zoals publiciteit en  de formele weg van inspraak.  Als laatste middel resteren bezwaar en eventueel beroep.
Duurzaamheid en energietransitie worden in deze jaren van veel groter belang en gaan evenals diverse kleine- en grootschalige bouwplannen een almaar grotere impact op landschap en natuur in de Hoeksche waard hebben.

De werkgroep streeft naar behoud van historische dorpsaanzichten.

Dat betekent aandacht voor de dorpskernen, behoud van karakteristieke groen in de kernen en zorgvuldig omgaan met de beperkte ruimte.

 Enkele van de vele dossiers waar de werkgroep zich mee bezig houdt zijn:

  • Natuurcompensatie windmolenparken
  • Herontwikkeling Leenherenpolder
  • Ontwikkeling Noordrand en Zuidrand
  • Waterbeleid

Als voorbeelden van de onderwerpen waar Milieu en Planologie mee bezig houd kunnen worden genoemd de Natuurontwikkeling Windpark Oude Maas en de ontwikkeling van de Stougjeswijk in Oud-Beijerland.

Voor een overzicht van de gepubliceerde HWL standpunten zie Standpunten HWL

Bijeenkomsten

De werkgroep telt op dit moment 6 leden. De werkgroep vergadert maandelijks op de woensdagavond in Klein Profijt. Mocht je interesse hebben om je aan te sluiten bij deze werkgroep. Of wil je gewoon een keer mee kijken? Neem dan contact op met onderstaand mailadres.  

Contactgegevens

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit is de website van de vereniging Hoekschewaards Landschap (HWL).

Wij zijn de vereniging voor natuurbehoud en milieu in de Hoeksche Waard.

BTWnr. NL806389345B01