Skip to main content

Terreinbeheer

Over de afdeling terreinbeheer

Hoekschewaards Landschap heeft een groot aantal, meest kleine, natuurterreinen in beheer in de Hoeksche Waard. In 2021 ruim 100 terreinen, met een totale oppervlakte van ca. 200 ha.

De terreinen die HWL in beheer heeft omvatten grotendeels waterbergingsgebieden, krekennatuur, binnendijken, knotwilgen (zo’n 8.000) en fruitbomen. Daarnaast worden andere terreinen als houtopstanden, grienden, natuurlijke groenstroken in woonwijken, natuurspeeltuinen bij scholen en wandelpaden door natuurgebieden beheerd.

De afdeling Terreinbeheer is verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van de werkzaamheden in de gebieden

Terreinbeheer heeft als doelstelling:

‘Het vergroten en in stand houden van de biodiversiteit en verdere ontwikkeling van natuur en landschapswaarden.’

Werkwijze en machinegebruik

Als HWL een terrein in beheer krijgt, neemt zij de zorg voor dat gebied op zich. Dat betekent om te beginnen dat er gedurende het jaar werkzaamheden worden uitgevoerd passend bij het soort terrein en het seizoen.

De werkzaamheden worden uitgevoerd op ecologische wijze. Bij ecologisch beheer staat de ontwikkeling van de natuurlijke flora en fauna centraal, de werkzaamheden worden hierop aangepast. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van klein en licht materieel om mogelijke schade of verstoring bij werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken.

(Bloemrijke) dijken en graslanden worden tijdens de zomermaanden gemaaid en gehooid. In het najaar en in de winter vinden er voornamelijk snoei- en zaagwerk plaats: wilgen worden geknot, ongewenste houtopslag wordt verwijderd en afgevoerd en er vinden herstelwerkzaamheden plaats aan rasters etc.

Bij alle werkzaamheden wordt rekening gehouden met wet- en regelgeving die betrekking heeft op beheer van flora en fauna.

Naast het praktisch uitvoeren van werkzaamheden wordt er ook toezicht en controle gehouden op gebruikers van de gebieden. Dit zijn zoal recreanten, boeren buren, of andere werk- of aannemers van een gemeente of waterschap. Bovendien wordt de flora en fauna in de gebieden gemonitord. De waardevolle gegevens die hiermee verzameld worden, worden gebruikt om te zien of het beheer het gewenste effect heeft of dat er aanpassingen nodig zijn.

Op verzoek worden ook lezingen verzorgd. Verder worden basisscholen, zorgorganisaties en andere groepen betrokken bij de werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij het knotten van grienden, het inrichten van een terrein of het onderhoud aan de schooltuin/natuurspeeltuin. Dit heeft altijd als doel de mensen/leerlingen meer kennis te geven over natuur en milieu en de betrokkenheid bij hun directe leefomgeving te vergroten.

Voor de werkzaamheden beschikt HWL over professionele machines en gereedschappen: een vingerbalkmaaier, een kleine trekker met toebehoren, bosmaaiers, motorkettingzagen etc. Degenen die met deze machines werken zijn hiervoor opgeleid. Periodiek onderhoud wordt uitbesteed.

Medewerkers

De afdeling wordt aangestuurd door de terreinbeheerder die fulltime in dienst is. Hij plant en coördineert de werkzaamheden. Daarnaast is er nog een medewerker in dienst voor acht uur per week. Voor de uitvoering van de werkzaamheden is de terreinbeheerder verder afhankelijk van de beschikbaarheid van vrijwilligers. Samen met zijn collega zorgen zij dat de werkzaamheden voor iedereen goed en gezellig verlopen.  

Grote of specifieke werkzaamheden waarvoor HWL niet zelf over het juiste materieel beschikt worden ook deels uitbesteed. Denk hierbij aan het verwerken van grote hoeveelheden snoeimateriaal en maaisel. Hiervoor wordt samengewerkt met agrariërs en loonwerkers uit de streek.

Waar mogelijk biedt de afdeling ruimte aan stagiaires van uiteenlopende opleidingen.

Opdrachtgevers

De afdeling heeft een aantal grote opdrachtgevers zoals Waterschap Hollandse Delta en gemeente Hoeksche Waard. Ook worden werkzaamheden uitgevoerd in opdracht van Staatsbosbeheer, scholen en enkele particulieren. En natuurlijk worden ook de terreinen beheerd die HWL zelf pacht of in eigendom heeft.

Insectenhotel geplaatst in Strijen in samenwerking met Cavent - © Jan de Beck
Rikken - © Merel Nelemans
De knotgroep Schapenkoppen aan het werk - © Chiel Visser
Rikken Ydille Strijen - © Merel Nelemans

Interesse?

Ben jij na het lezen geïnteresseerd in de werkzaamheden van de afdeling terreinbeheer en/of wil jij meehelpen als vrijwilliger? Neem dan contact met onze terreinbeheerder Chiel Visser via 06 - 22653528 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit is de website van de vereniging Hoekschewaards Landschap (HWL).

Wij zijn de vereniging voor natuurbehoud en milieu in de Hoeksche Waard.

BTWnr. NL806389345B01