Skip to main content

De Queeste

Hoe verander je een niet-toekomstigbestendig voedselsysteem?

In de avond van 30 mei werd het NLC omgetoverd tot bioscoop. Met ruim 90 belangstellende bekeken we de documentaire De Queeste.

Akkerbouwer Mees Visser, glastuinbouwer Frank de Koning en strokenteler Cornelis Mosselman werden in deze documentaire gevolgd in hun worsteling om hun verlangen naar een duurzame voedseltransitie vorm te geven.

Aan de hand van hun persoonlijke verhalen en vragen waar zij mee worstelen werdt hun zoektocht belicht. De documentaire gaf inzicht in wat er zoal speelt in de akker- en (glas)tuinbouw. En er werd duidelijk dat chaos in systemen soms nodig is om het nieuwe te kunnen omarmen.

Zijn de boeren de meest belangrijke factor voor een omkeer naar biologische landbouw of is dat het beleid of... de consument? In de film werd verteld dat een aantal boeren biologisch waren geworden, maar dat de vraag naar de producten niet steeg. Hierdoor zijn er veel boeren weer over gegaan op gangbare landbouw. Dat is zonde. Wanneer de consument anders gaat denken, dan volgt de boer en niet andersom!

Na het zien van deze film kunnen consumenten, supermarkten en beleidsmakers maar één ding doen: deze koplopers van biologische landbouw op alle mogelijke manieren te steunen door hun producten te kopen, daar goed voor te betalen en door regelingen te bedenken die voor hen de weg vrijmaken.

Na de documentaire werd het gesprek tussen Mees Visser (biologisch akkerbouwer), Sepha Smit (Min. Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en Willem Lageweg (Transitiecoalitie Voedsel) het publiek geopend. De aanwezigen waren actief met het stellen van vragen!

Met een duidelijke boodschap rijker en een persoonlijke vraag werd de avond afgesloten. Wat doe jij in het dagelijks leven om biologisch te kiezen? Met welke biologische keuze(s) zou je morgen kunnen beginnen? Dit kan via jouw stemgedrag, keuzes die je maakt in ee supermarkt of bijvoorbeeld met je spaargeld.

Na afloop bleven veel mensen nog gezellig napraten. Bedankt voor jullie aanwezigheid!

Beantwoording vragen
Veel belanstelling

Dit is de website van de vereniging Hoekschewaards Landschap (HWL).

Wij zijn de vereniging voor natuurbehoud en milieu in de Hoeksche Waard.

BTWnr. NL806389345B01