Jan Prince

Milieu & Planologie / Duurzaamheid

Als inwoner van de Hoeksche Waard besefte ik jaren geleden dat de vele ambitieuze plannen van de overheid nadelig uitpakten voor natuur en landschap. Ook had de politiek weinig aandacht voor natuur- en landschapsontwikkeling. Via Hoekschewaards Landschap kon ik mijn betrokkenheid in daden omzetten. Als bestuurslid en coördinator van de werkgroep milieu en planologie heb ik sinds 1994 met veel plannen te maken gehad. Veel vergaderen, veel contacten met bestuurders en andere organisaties. Kennis van natuur en landschap is daarbij onmisbaar en in ruime mate aanwezig binnen de vereniging. In de afgelopen jaren is er veel ten goede veranderd. De Hoeksche Waard staat op de kaart. Met de prima sfeer en betrokkenheid binnen de vereniging is dat is een blijvende stimulans om door te gaan.

Per april 2013 heeft Jan het voorzitterschap overgedragen aan Henk Malta. Hij is nog voorzitter van de subwerkgroep Duurzaamheid.

0186 601137

Dit is de website van de vereniging Hoeksewaards Landschap (HWL).

Wij zijn de vereniging voor natuurbehoud en milieu in de Hoeksche Waard.