HWL presenteert Ontwikkelvisie Hoeksche Waard

Tijdens de gemeenteraadsvergadering  eerder dit jaar op 10 mei  presenteerde Hoekschewaards Landschap (HWL) zijn visie op de gewenste ontwikkelrichting van de Hoeksche waard aan de gemeenteraad. Deze Ontwikkelvisie werd  door HWL gemaakt naar aanleiding van regelmatige vragen over hoe HWL denkt over bepaalde ontwikkelingen.

Kernpunt van de Ontwikkelvisie van HWL is dat deze richtinggevend is. In de voorgaande decennia werd nooit echt een duidelijke keuze gemaakt in de diverse gemeentelijke Structuur- en Gebiedsvisies. De Hoeksche Waard ligt op de grens van de Zuidelijke Randstad en de open Delta. Het eiland zou langzaam maar zeker kunnen verstedelijken, zoals op IJsselmonde gebeurd is, of zich richten op de groen-blauwe Delta.

HWL kiest voor de laatste richting. De toekomst van de Hoeksche Waard ligt in het behoud en bevorderen van landschap, landbouw, natuur en recreatie. Groei vanuit eigen kracht. HWL deelt de Hoeksche Waard op in drie deelgebieden: Noord, Midden en Zuid waarin de waarden en ontwikkelingsrichtingen per gebiedsdeel worden weergegeven.

De landbouw maakt een transitie door richting natuurinclusieve circulaire landbouw. Een aantal boeren is hier al mee bezig. De bestaande natuurkernen worden met elkaar verbonden door middel van het ook door de gemeente geambieerde en door de landbouw ondersteunde Natuurnetwerk Hoeksche Waard, ook wel Groen Blauwe Dooradering genoemd (GBDA). Goed voor de biodiversiteit en de natuurlijke plaagbestrijding in de landbouw. De woningbouw en dus de groei van het aantal inwoners wordt beperkt door de bestaande ontsluitingen. Aanpassing van de ontsluitingen (A4, dubbele Haringvlietbrug e.d.) zal onherroepelijk leiden tot verdere verstedelijking, verlies aan landbouwgrond, verlies van eilandkarakter.

Nader overleg op 15 juni

De presentatie riep nogal wat vragen op. Op verzoek van de gemeenteraad werd daarom op 15 juni een vervolggesprek gehouden. Aan de orde kwamen vooral de gemeentelijke Omgevingsvisie, wonen voor starters, gebrek aan recreatiegroen en in mindere mate de landbouwtransitie en de waterkwaliteit.

De gemeentelijke Omgevingsvisie is wat HWL betreft te weinig gericht op het behoud van waarden en te weinig richtinggevend. Dit laatste past in de uitgangspunten van de naar verwachting op 1-1-2023 in te voeren Omgevingswet. Deze gaat uit van snelle vergunningverlening en uitnodigings- en overlegplanologie. Waar vroeger de regelgeving centraal stond ligt nu het accent op het maatschappelijk proces. Dit kan per geval leiden tot geheel andere uitkomsten, hetgeen rechtsongelijkheid met zich mee kan brengen. Daarom is een duidelijke visie op de te behouden waarden en de gewenste ontwikkelingen nodig in de visie van HWL

Gebrek aan (starters-)woningen heeft te maken met het ontbreken van Rijksregie de laatste drie decennia en de te grote macht van ontwikkelaars. Het bouwen van woningen ging ook niet gelijk op met het creëren van recreatiegroen. Daarmee loopt de Hoeksche Waard achter, waardoor de druk op bestaande natuurgebieden te groot is geworden. HWL ziet mogelijkheden voor woningbouw in het noordelijk deel van de Hoeksche Waard (vooral rond Oud-Beijerland en 's-Gravendeel) en in het Zuidelijk deel vooral rond Numansdorp. Dit wel onder voorwaarden van ontwikkeling van groen, natuur en landschap. (onderverdeling Noord, Midden en Zuid zie afbeelding).

Ontwikkelvisie voor HWL richtinggevend voor beoordeling plannen

De Ontwikkelvisie van de Hoeksche Waard zoals  HWL die ziet is te raadplegen op : www.hwl.nl onder publicaties onder standpunten https://hwl.nl/index.php/documenten/standpunten-hwl en op papier in te zien tijdens de openingstijden van natuurbezoekerscentrum Klein Profijt, Zalmpad 11 te Oud-Beijerland.  Voor HWL is deze ontwikkelvisie richtinggevend voor de beoordeling van plannen die door de gemeenten en anderen worden gepresteerd. 

HWL's ontwikkelvisie en een doorontwikkeling daarvan  zal ook een belangrijk item zijn volgend jaar in het kader van het 50 jarig jubileum van HWL.

Vragen over de ontwikkelvisie volgens HWL? Neem gerust contact op met de werkgroep milieu en planologie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

 

 

Dit is de website van de vereniging Hoeksewaards Landschap (HWL).

Wij zijn de vereniging voor natuurbehoud en milieu in de Hoeksche Waard.

BTWnr. NL806389345B01