Skip to main content

Dit gedeelte van de site is nog in ontwikkeling en zal de komende weken nog worden aangepast en worden aangevuld. Kom later nog eens terug.

Huiszwaluwen broeden in Nederland vrijwel uitsluitend aan gebouwen en bruggen. Onder dakgoten of op vergelijkbare plaatsen bouwt hij een nest bestaande uit modder dat hij vermengt met speeksel, stro en veren. Ze zijn het talrijkst in de omgeving van meren, plassen en rivieren. De soort verdween rond 1970 uit nagenoeg alle steden en dorpen door de bouwen van nieuwe en gerenoveerde huizen. Sinds de 21e eeuw vertonen de aantallen enig herstel.

De eerste Huiszwaluwen verschijnen eind maart, maar de meerderheid komt aan in april en mei om hier te komen broeden. In augustus en september vliegen ze weer naar Afrika om te overwinteren. 

Wat kun jij doen voor de huiszwaluw?

  • Plan dakrenovaties na het broedsezoen (september), zodat de vogels niet worden gestoord tijdens hun broedactiviteit. 
  • Plaats kunstnesten onder je gevel, zodat de huiszwaluw gemakkelijk de weg vindt naar de ideale broedplek. 

Dit is de website van de vereniging Hoeksewaards Landschap (HWL).

Wij zijn de vereniging voor natuurbehoud en milieu in de Hoeksche Waard.

BTWnr. NL806389345B01