Skip to main content

Dit gedeelte van de site is nog in ontwikkeling en zal de komende weken nog worden aangepast en worden aangevuld. Kom later nog eens terug.

Ooit was de Huismus de meest algemene broedvogel van Nederland. Sinds de jaren tachtig is het aantal broedparen echter door onbekende redenen met meer dan 50% afgenomen. Daarom is de vogel, het nest en de leefomgeving beschermd.

Het ‘Kennisdocument huismus’ van BIJ12 beschrijft waar je bij ruimtelijke activiteiten zoals bouwen of slopen rekening mee moet houden ten gunste van de Huismus. Maar de dramatische afname van de Huismus lijkt gestopt. Daarmee kan de vlag niet uit. In veel woonwijken ontbreekt de soort al jaren.

Gaat het om gebrek aan nestgelegenheid of zijn er andere factoren die bepalend zijn?

Dit is de website van de vereniging Hoeksewaards Landschap (HWL).

Wij zijn de vereniging voor natuurbehoud en milieu in de Hoeksche Waard.

BTWnr. NL806389345B01