Skip to main content

Dit gedeelte van de site is nog in ontwikkeling en zal de komende weken nog worden aangepast en worden aangevuld. Kom later nog eens terug.

Een fraaie graslandplant die opvalt tijdens de bloei (juni-september) door de lange en slanke stengel met daaraan een tros met heel veel gele tot goudgele bloemen van hooguit 1,5 cm in doorsnee is de gewone agrimonie. 

Als vruchtkelk zijn er veel stekels met omgebogen haakvormige einden aanwezig die rechtop staan of afstaand zijn. Daarmee blijven de vruchten gemakkelijk hangen in de vacht van langslopende dieren, maar ze kunnen ook gemakkelijk blijven haken aan de sokken van wandelaars en voorbijgangers. Op die manier vindt de verspreiding van de zaden plaats.  

Gewone agrimonie werd vroeger als een krachtig middel tegen het kwaad beschouwd en voor medische doeleinden gebruikt. Bijvoorbeeld als middel tegen slangenbeten, oog- en leverkwalen, dysenterie en gebruikt bij wondverzorging. 

Je kunt in de Hoeksche Waard de plant vinden langs dijken, bermen, akkerranden, heggen, schraal grasland, langs spoorwegen en brugtaluds. 

Dit is de website van de vereniging Hoeksewaards Landschap (HWL).

Wij zijn de vereniging voor natuurbehoud en milieu in de Hoeksche Waard.

BTWnr. NL806389345B01